Viser arkivet for mai, 2014

Sommer-camp

Vi har sommer-camp i to perioder på Sø-Disi i sommer; første og siste uka i sommerferien.

Sommer-camp 1: Mandag, tirsdag og onsdag uke 26.
Tema: Slåttonna. Vi skal slå graset og lage hesje på gammeldags vis. Til dette hører det naturligvis med slåttegrøt.

Sommer-camp 2: Mandag, tirsdag og onsdag uke 33.
Tema: Innhøsting. Vi høster av det som er modent hittil denne sommeren. Kanskje kan vi sylte squash? Eller steike vafler på bålpanna med nyrørte blåbær plukket i skogen?

På begge campene er det mye aktivitet i tillegg til temaet.
Vi skal
• finne ut mer om det som spirer og gror på jordet og i skogen, og kanskje forske litt!
• lage deilig mat i naturkjøkkenet
• lage eget sommerskole-hefte.
• ha det gøy med forskjellige aktiviteter som klatrejungel, badminton, volleyball, fotball, lesekrok, tegning, brettspill, hønene og spikking.

Åpningstid; kl. 9.00 – 15.00.

Pris for en camp (tre dager): kr. 950,-

Bindende påmelding til cgdahl@online.no
innen 16. juni.

Giro tilsendes etter påmelding.
Forutsetter minimum fem deltakere.

Tilbudet er åpent for elever på barnetrinnet.
Ha på klær og sko til utendørs aktivitet.
Tilbudet dekker forbruksmateriell, mat og forsikring.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:
Telefon: 957 49 752
E-post: cgdahl@online.no