Viser arkivet for stikkord etter

ETTER SKOLETID 2014

Utsikten fra utedassen ved gapahuken, en deilig vinterdag!

For kr. 1950,- får du 18 etter-skoletid-onsdager som inkluderer:

• Måltid tilberedt i utekjøkkenet
• Aktiviteter, pedagogisk tilrettelagt
• Frivillig leksehjelp (evt etter avtale med foresatte)
• Forsikring
• For elever på Disenå skole: Transport fra skolen til Sø-Disi

På gården lager vi mat i utekjøkkenet! Deltakerne får lære om bålmat, og å tilberede ulik type mat ute i naturen.

Deretter har vi en økt med dagens tema, som varierer med vær og årstid: Natursti, ulike skogstyper, forberede kjøkkenhage, klatrejungel, observasjonsløype… Masse spennende aktiviteter, og målet er at deltakerne lærer gjennom praktisk utfoldelse!

Dersom de foresatte vil det, får deltakeren leksehjelp. Ellers er det rom for ballspill, lesekrok, hønestell, brettspill, og mer, før deltakerne hentes av foresatte.

Deltakerne må være kledd for vær og vind, da vi for det meste er ute.

Tid: Onsdager fra skoleslutt til kl. 17.00.
Oppstart onsdag 15. januar, siste dag onsdag 28. mai, i alt 18 dager.
(Vi følger skolens ferie- og fridager.)

Tilbudet gjelder primært elever i 4. – 7. klasse.

Meld deg på hos Cathrine; cgdahl@online.no

*Ikke nøl med å ringe 957 49 752 hvis du lurer på noe! *

ETTER SKOLETID PÅ SØ-DISI

ONSDAG 4. SEPTEMBER STARTER ETTER SKOLETID PÅ SØ-DISI!
Tilbudet gjelder (foreløpig) elever på 4., 5. og 6. trinn på Disenå og Korsmo skole (på grunn av transport). Det er på onsdager uke 36 tom uke 50.

I høst skal vi bruke Sø-Disi og skogen som utgangspunkt for mange spennende og morsomme aktiviteter!

Tilbudet koster kr. 1950,- og inkluderer
- Transport fra skolen til Sø-Disi
- Måltid tilberedt i utekjøkkenet
- Aktiviteter innen høstens tema, pedagogisk tilrettelagt
- Frivillig leksehjelp
- Forsikring
- Innimellom har vi så klart tid til volleyball, fotball, lesekrok, besøk hos hønene eller andre fri- aktiviteter!

Deltakerne må være kledd for vær og vind, da vi for det meste er ute.
Åpningstid: fra skoleslutt til kl. 17.00.

Deltakerne blir hentet av skoletransportør på skolen, og kjørt til Sø-Disi. På gården lager vi mat i utekjøkkenet, og har en økt med høstens tema. Her skal vi blant annet lære om vegetasjonstyper, lage en leirplass, gå natursti og forske litt! Dersom de foresatte vil det, får deltakeren leksehjelp. Ellers er det rom for volleyball, fotball, lesekrok, hønestell og fri-leik!

Meld deg på hos Cathrine; telefon: 957 49 752, e-post: cgdahl@online.no.

Vel møtt!

Etter skoletid-tilbud!

Fra høsten 2013 har vi etter skoletid-tilbud på Sø-Disi!

Om ”Etter skoletid”
- Deltakerne blir hentet på skolen etter skoleslutt av godkjent skole-transportør.
- Vi lager mat i naturkjøkkenet.
- Etter bespisning og opprydding, starter vi med dagens tema.
Dagens tema
- er knyttet til gårdsdrifta
- er tilpasset årstiden
- er både praktisk og teoretisk
- Mot slutten av dagen kan deltakerne få leksehjelp, lese i bok/lesehefte fra bok-kassa, fri-leik, plukke egg hos hønene, med mer.
- Deltakerne hentes av foresatte på Sø-Disi.

Eksempler på tema:
Kjøkkenhage (planlegge, plante, pleie, høste, foredle)
Skogen (skogstyper, dyr i skogen, skogsdrift)
Kart og kompass (orientering, målestokk, lage kart)
Bygningene på garden (stabbur, driftsbygning, med mer)
På jordet (grønnsakslandet, kønn; kønnbann, mat)
Gardsdrifta før og nå (bl.a. redskap fra ulike tidsepoker)

Tilbudet er for elever på mellomtrinnet i Sør-Odal.

Tilbudet dekker forbruksmateriell, transport til Sø-Disi, mat og forsikring for deltakerne.

Følg med her for mer informasjon om ukedag og påmelding, eller ta kontakt med oss!
E-post:cgdahl@online.no, tlf. 957 49 752