Viser arkivet for stikkord kulturminne

Kjellerbua

Under denne fanen vil jeg fortelle om prosessen med å tilbakeføre Kjellerbua fra Norsk Folkemuseum til Sø-Disi. Jeg oppdaterer når noe nytt skjer, men det kan være at det blir en del pusterom innimellom – ting tar jo tid. Etter hvert skal du få historien og ulike fortellinger om Kjellerbua, eller Mettestua som den også kalles, så langt tilbake som vi kjenner den og frem til den forlot Sø-Disi i 1947.

Dette bildet er fra arkivet til Norsk Folkemuseum, tatt mens Kjellerbua sto på Sø-Disi.

Kjellerbua, som den har blitt kalt på Sø-Disi, er ei gammal loftsbu som sto på Sø-Disi frem til 1947. Da kjørte en mann fra Norsk Folkemuseum forbi garden med toget. Han så bua, hoppa av toget på Skarnes stasjon, tok neste tog tilbake til Disenå stasjon, og oppsøkte gårdens eier. Han lurte på om Folkemuseet kunne få kjøpe bua, da denne var en sjeldenhet og et viktig kulturminne. Gårdens eier hadde så vidt starta å felle tømmer til reparasjoner på bua, som trengte oppussing. Bua ble ikke brukt til noe fornuftig på garden lenger. Det er ikke vanskelig å forstå bondens valg; å slippe masse arbeid og kostnader på ei bu som ikke lenger var i bruk, samtidig som bua ville bli tatt vare på hos Norsk Folkemuseum måtte være en vinn-vinn situasjon.

Noen år seinere dro bonden og kona til Folkemuseet for å besiktige Kjellerbua. Stor var nok overraskelsen da den ikke var gjenreist. Dessverre skulle bua aldri bli gjenreist på Folkemuseet. Bua skulle, sammen med andre bygninger, bli liggende på lager ute på Folkemuseets lagringstomt.

Nå gjør museet virkelig en innsats for at Kjellerbua skal bli gjenreist på Sø-Disi. Håndverkere og administrativt personale ved museet har jobbet med å finne alle delene til Kjellerbua, siden stabelen har blitt flyttet på i løpet av årene. De har prøvestablet bua, dokumentert prosessen og bygningens tilstand, og deler velvillig av sin store kunnskap med oss.

I slutten av oktober skal stabelen med Kjellerbua fraktes opp til gamle trakter igjen. Og som vi gleder oss!! Bli gjerne med oss i prosessen – jeg skriver om det her!